Biri, nevienalytė - nuosėdinė uoliena

Smėlis

Smėlis

Su gamybos kontrolės atitikties sertifikatais

Tai biri, nevienalytė nuosėdinė uoliena susidariusi iš įvairių mineralų dalelių. Priklausomai nuo kilmės (jūrinis, upinis, eolinis, limnoglacialinis, fliuvoglacialinis) smėlio mineralinė sudėtis gali būti gana įvairi. Monomineralinis sudarytas praktiškai tik iš vieno mineralo nuolaužų, polimineralinis iš įvairių mineralų.

Mūsų gaminamo smėlio sudėtyje yra granito, kvarco, dolomito ir tamsiųjų mineralų nuotrupinių dalelių. Pagrinde kvarco daugiau nei 50% masės.

Smėlis gana plačiai naudojamas statybų sektoriuje sausų mišinių gamybai, smulkiam bei rupiam tinkavimui, betono ir asfalto gamybai, mūrijimui, kelių pagrindų įrengimui.

Žvirgždo gamyba

Gaminamas ir parduodamas smėlis

Smėlis frakcija 0-1mm

Smėlis - frakcija 0-1 mm

  • Gaminamas Rizgonių karjere

Mažiausios frakcijos, smulkiausias smėlis yra naudojamas statybų sektoriuje sausų mišinių gamybai, smulkiam tinkavimui.

Smėlis frakcija 0-2mm

Smėlis - frakcija 0-2 mm

  • Gaminamas Rizgonių ir Kvesų karjeruose

Šios frakcijos smėlis yra stambesnių mineralinių nuolaužų ir naudojamas statybose mūrijimui, rupiam tinkavimui, asfalto gamybai.

Smėlis frakcija 0-4mm

Smėlis - frakcija 0-4 mm

  • Gaminamas Rizgonių ir Kvesų karjeruose

Šios frakcijos smėlis naudojamas betono gamybai, gerbūvio elementų gamybai, grindų įrengimui, kelių pagrindų įrengimui, statyboje.

Smėlio gamybos kontrolės atitikties sertifikatai

gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas
gamybos kontrolės atitikties sertifikatas

Smėlio gamyba

Kasavietėje esanti žaliava krautuvų pagalba yra tiekiama į linijos priėmimo bunkerį. Ant bunkerio įtaisytos grotos atskiria akmenis, didesnius už 100 mm, kurie vėliau išvežami tolesniam perdirbimui. Nuo juostinio maitintuvo žaliava patenka ant žaliavos konvejerio. Žaliava konvejeriu paduodama į 2-jų eilių vibrosietą 1400×5000 mm. Žaliava, judėdama sietais, sausai išsijojama į nusistatytas technologiniu režimu frakcijas. Atskirta mišinio frakcija 0/16 mm konvejeriais paduodama į įrengimus smėliui ir žvirgždui gaminti. Atskirtos akmenų frakcijos konvejeriais gabenamos į tarpinius sandėlius.
Atskirta mišinio frakcija 0/16 mm konvejeriais paduodama į trijų eilių vibrosietą 2000×5000 mm, kur, sijojant ir plaunant vandeniu, atskiriama smulkioji frakcija 0/2 (arba 0/4) mm. Vibrosiete išsijota smulkioji frakcija, kartu su vandeniu patenka į dehidratorių. Dehidratoriuje iš vandens ir smėlio mišinio išgriebiamos smėlis, nusausinamas ir patenka ant smėlio konvejerio. Toliau į smėlio sandėlį. Likusios molio dalelės su vandeniu pulpovamzdžiu išmetamos į įrengtus šalia pulpos laukus. Vandeniui tekant pulpos laukais, nusėda molio dalelės ir kitos pašalinės medžiagos. Pulpos laukų gale įrengta švaraus vandens siurblinė, iš kur vanduo vamzdžiais paduodamas į vibrosietą žaliavos plovimui.

Smėlio frakcijos 0-1mm gamyba

Kasavietėje esanti žaliava (pulpinis smėlis) krautuvo pagalba yra tiekiama į gamybos linijos priėmimo bunkerį su juostiniu maitintuvu. Nuo juostinio maitintuvo žaliava patenka ant žaliavos konvejerio. Žaliavos konvejeriu pulpinis smėlis patenka ant vibrosieto GIL-52, kur plaunant vandeniu atskiriamos stambesnės už 2 m dalelės, akmenys, molio gabalai ir šaknys. Visos gamybos atliekos lataku surenkamos krūvoje, kurios išvežamos į rekultivuojamus laukus. Smulkesnės už 2 mm dalelės su vandeniu patenka į vonią, iš kur pulpos siurblio pagalba paduodamos į hidrocikloną. Hidrociklonas išcentrinės jėgos pagalba atskiria sunkesnes daleles ir išmeta ant nuvandeninimo sieto. Lengvesnės dalelės vamzdžiais pakliūna į nusodinimo talpą, kur sunkesnės (smėlio) dalelės nusėda ant dugno ir vamzdžiais patenka atgal į vonią. Lengvesnės (molio) dalelės su vandeniu pulpovamzdžiu yra išmetamos į pulpos laukus. Smėlio dalelės, patekusios ant nuvandeninimo sieto, yra dalinai nusausinamos ir lataku pakliūna į pirminį smėlio sandėlį. Iš pirminio sandėlio jau apysausis smėlis 0/1 yra pervežamas krautuvu į pagrindinį sandėlį, iš kurio vykdoma realizacija.

Smelio frakcijos 0-1mm gamyba

+370 618 01447

+370 349 35949
Realizacijos skyrius

Rizgonys, Jonavos rajonas

LT-55495

Darbo laikas

I – IV • 07:00 – 15:55
V • 07:00 – 14:40

info@rizgonys.lt

Parašykite mums